Новини

Екипът на БКТ взе участие във второ клъстерно обучение на тема „Обучение за клъстерни мениджъри - изграждане на българските клъстери”

26.06.2017

Екипът на БКТ взе участие във второ клъстерно обучение на тема „Обучение за клъстерни мениджъри - изграждане на българските клъстери”

На 21 и 22 юни 2017 г. екипът на БКТ взе участие във второ клъстерно обучение на тема „Обучение за клъстерни мениджъри - изграждане на българските клъстери “. Обучението беше организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите, със съдействието на Enterprise Europe network. Обучителният екип беше съсътавен изцяло от норвежки експерти: господин Олав Бардален – специален съветник по въпросите на клъстерните мрежи към Иновации Норвегия, господин Тор-Арни Белика – водещ експерт по иновативен мениджмънт и бенчмаркинг специалист на Европейският Секретариат за Клъстерен Анализ (ESCA), господин Ейвинд Петершаген – програмен мениджър в Норвежките клъстерни програми Арена и Норвежките центрове за експертиза (NCE), и госпожа Хеге Окланд – клъстерен мениджър. Лекторите представиха конкретни примери и добри практики от развитието на клъстерните организации в Норвегия, насоки в интернационализацията и управлението на клъстерите, както и основни въпроси от областта на бенчмаркинга и сертифицирането на клъстерите с етикет от Европейският Секретариат за Клъстерен Анализ. Обучението беше с практическа насоченост, изцяло предназначено за клъстерни мениджъри на развиващи се и развити клъстери. На всички участници бяха връчени сертификати. 

Обратно към новините