Смартком-България АД

Смартком-България АД

Смартком-България АД

Смартком-България АД е българска компания, създадена през 1991 г., която работи в областта на информационните и комуникационните технологии. 

Смартком-България АД работи с широка продуктова гама и know-how, което прави фирмата изключително гъвкава и осигурява стабилна основа за развитие. Фирмата има възможности за комплексно изпълнение на предпроектно проучване, проектиране, изграждане на обекти, доставка и монтаж на технологично оборудване, подготовка и въвеждане в експлоатация. 

Смартком-България АД работи като системен интегратор в областта на телекомуникациите и заема лидерска позиция на българския пазар на цифрови комуникационни технологии. Благодарение на високия професионализъм на специалистите и натрупания през годините значителен търговски и технологичен опит компанията извоюва авторитет на компетентен и надежден партньор при доставката на най-съвременни комплексни решения в областта на цифровите комуникации. Смартком изпълнява успешно проекти както за телекомуникационни оператори и доставчици на мрежови услуги, така и за правителствени агенции и корпоративни клиенти. 

Маркетинговите и технологични усилия на Смартком-България АД могат условно да се разделят в три бизнес направления:

  • Разработка и производство на телекомуникационно оборудване.
  • Маркетинг, доставка, инсталация и пускане в действие, гаранционна и следгаранционна поддръжка на телекомуникационно оборудване.
  • Проектиране и изграждане на комплексни комуникационни системи.

Смартком-България АД предлага комуникационни решения, както и свързаните с тях услуги на предприятия, доставчици на услуги и доставчици на оборудване. С широкото си портфолио от продукти и услуги, Смартком е разпознат от своите клиенти като предпочитан партньор, способен да осигури решения 'до ключ' за съвременните телекомуникационни мрежи. 

Виж всички членове